לתרומות

עוד פעילויות לתרגול מגוון מיומנויות

פעילויות לדוגמא

שיחה בערבית

החונך מנסה לנהל דיאלוג עם הילדים בערבית בלבד. יש לדבר לאט וברור ולהשתמש בשפת גוף.

להלן מבנה השיחה:

 • (החונך מצביע על עצמו) انا اسمي __________________
 • (מצביעים על ילד) وانت شو اسمك؟
 • اسمي ________________ {עוזרים לילד לענות. שואלים כמה ילדים (רק בנים, לא בנות), עד שלכולם ברור איך עונים. חשוב להקפיד לא לדבר בעברית בכלל וחשוב שבסופו של דבר הילדים ישתמשו במשפט שלם – اسمي ادم ולא רק ادم}
 • (מצביעים על ילדה) وانتِ شو اسمك؟ (כאן חשוב להדגיש את הבדל הגיית הצירוף مك  בין זכר לנקבה)
 • اسمي________________
 • انا ساكن في ______________ (כדאי להשתמש בשם של עיר/כפר שהילדים מכירים, גם אם זה לא מקום המגורים האמתי שלך)
 • وين انت ساكن؟
 • انا ساكن في____________

"המלך אמר"

 • שני חונכים עומדים בקדמת הכיתה. יש כתר מנייר (להכין מראש) על הראש של החונכת. החונכת אומרת לחונך כמה פעמים, לאט וברור الملك قال – حط أيدك على راسك (חשוב להדגיש כל מילה ובעזרת שפת גוף לעזור לילדים להבין מה המשמעות של כל מילה בנפרד בלי לדבר בעברית בכלל)
 • עכשיו המלך פונה לילדים ומבקש מהם בערבית ובעזרת שפת גוף לעמוד
 • נותנים פקודות לילדים. בהתחלה עושים ביחד אתם ואז רק נותנים פקודה בלי לעשות אתם, כדי לראות אם הם מבינים או לא לבד
الملك قال – حط أيدك على راسك
الملك قال – حط أيدك على عينك
الملك قال – حط أيدك على رجلك
 • עכשיו כותבים בתעתיק לעברית את המשפט על הלוח ביחד עם 3 איברים: אלמלכ קאל חט אידכ עלא ראסכ / עינכ / רג'לכ
 • עכשיו בוחרים ילד מהכיתה, שמים עליו את הכתר והוא נותן את הפקודות לילדים (צריך לעזור לו כי זה פעם ראשונה שהוא אומר את המשפטים האלה)

 

מילות יחס

 • מכינים מראש בקדמת הכיתה 4 חפצים – ספר, כיסא, שולחן, עט.
 • חונכת אחת שמה ספר על השולחן ושואלת وين الكتاب؟ החונכת השנייה עונה الكتاب على الطاولة חוזרים על זה פעמיים ואז החונכת הראשונה פונה לילדים ושואלת يا أولاد وين الكتاب؟ בפעם הראשונה הם לא יצליחו לענות. אז שואלים שוב את החונכת השנייה ואז שוב את הילדים וכך הלאה עד שהילדים אומרים את המשפט נכון במלואו.
 • באופן דומה, ממשיכים עם משפטים נוספים, כשחשוב מאד להקפיד לא לדבר בכלל בעברית, להמחיש בעזרת שפת גוף איפה כל חפץ נמצא ביחס לחפץ אחר ולנסות להגיע למצב שהילדים אומרים משפטים מלאים:
وين الكرسي؟ الكرسي تحت الطاولة
وين القلم؟ القلم في الكتاب
وين القلم؟ القلم تحت الكتاب
وين القلم؟ القلم على الكتاب

***שימו לב שהמטרה היא שכל הילדים יצליחו לענות על השאלות בערבית. ולכן בהתחלה אפשר לשאול את כל קבוצת הילדים ושיענו ביחד ואז אפשר לשאול ילדים בנפרד. אפשר גם בסדר הפוך.

המשפחה  שלי

 • יש להכין מראש תמונה גדולה של המשפחה שלך שניתן להקרין על מסך מחשב.
 • מצביעים על התמונה ואומרים לאט וברור هاي عيلتي!
 • בלי להשתמש בעברית בכלל מציגים לאט, בצורה ברורה ועם הרבה שפת גוף, את בני המשפחה שבתמונה:
هاي انا. اسمي ___________________
هدا ابوي. اسمو __________________
هاي امي. اسمها_________________
هاي اختي. اسمها_______________
هدا أخوي اسمو________________
 • עכשיו בודקים האם הילדים זוכרים את שמות בני המשפחה שלך:
هاي انا. شو اسمي؟ (עוזרים לילדים להגיד اسمك ______)
هدا ابوي. شو اسمو؟ (עוזרים לילידים להגיד اسمو_______)
هاي امي. شو اسمها؟ (اسمها________)
هاي اختي. شو اسمها؟ (اسمها________)
هدا أخوي. شو اسمو؟ (اسمو________)

לא פה ולא שם

 • החונך עומד מול הכיתה ומסביר انا احمد. وين احمد؟ احمد هون. يعني احمد مش هناك (חשוב מאד לדבר לאט וברור, רק בערבית, לאפשר לילדים להבין בעזרת שימוש בשפת גוף ולחזור כמה פעמים על ההצגה)
 • עכשיו מבקשים (בערבית כמובן) מאחד הילדים לבוא לצד אחד של הכיתה ולילד אחר לבוא לצד השני של הכיתה. את שניהם שואלים شو اسمك؟ ועוזרים להם לענות
 • שואלים את הילד הראשון איפה נמצא הילד השני – وين _____؟ هو هون؟ עוזרים לילד לענות هو مش هون. שואלים אותו هو هناك؟ עוזרים לילד לענות اه, هو هناك
 • עכשיו מחליפים בין הילדים ושואלים שוב. עושים את זה כמה פעמים עד שהילדים יודעים איך לענות בצורה נכונה ובלי טעויות.

 

תרגיל בניית משפטים

 • מכינים טבלה שמכילה 2-5 עמודות ועד 10 שורות
 • משבצים בטבלה אוצר מילים באופן שנראה אקראי אבל כזה שמאפשר בניית משפטים כשלוקחים מילה אחת מכל עמודה (מילה אחת מעמודה 1, מילה אחת מעמודה 2 וכו').
 • מקרינים את הטבלה על הלוח, או מדפיסים על דפים ומחלקים לילדים.
 • מבקשים מהילדים לבנות כמה שיותר משפטים כשהכלל הוא שכל משפט צריך לכלול מילה אחת מכל עמודה לפי הסדר

דוגמא למתחילים

1 2 3
אַנא סַאכְּנין הֻנאכּ
אִחְנא סַאכִּן הוֹן
וֵין סַאכְּנֶה נוּר

תשובות אפשריות

 • אנא סאכן הון
 • אנא סאכנה הנאכ
 • אנא סאכנה הון
 • אחנא סאכנין הון
 • וין סאכנה נור?
 • דוגמא למתקדמים

  1 2 3 4 5
  אַנַא לַאבְּסֶה נְרוּח יַא כְּבּירֶה
  אִנְתי בִּדַכּ מַעֹו כְּתיר מְחַמַד
  הֻוֶ סַאכְּנֶה בְּתִתְעַלַם כֻּרַת חִלְוֶה
  אִחְנא אִנְתֶ יְרוּח מַדִינֶה הֵיכּ
  שוּ בְּתִחְכּי מִני עַ-דֻכּאן מַעַכּ
  וֵין בִּנְחִבּ פִי דַ'י (א)לְקַדַם
  לֵיש בִּחִבּ בְּלוּזֶה עַ-חַדִיקַה מַעִי

  תשובות אפשריות

  1. הו בחב ירוח ע-דכאן מעי
  2. ליש בדכ בלוזה כתיר חלוה?
  3. ליש בתחכי מעו ד'י היכ?