שאלון עמדות מנהלי/ות בתי”ס

להלן שאלון עמדות אודות פרויקט ע.מ.ל. (ערבית מדוברת לכולם)

נשמח אם תקח/י מספר דקות למלא את השאלון.

*יש למלא את כל השדות

שם בית הספר

שם המנהל/ת

להערכתך, מהי מידת ההשפעה של הפרויקט על עמדות ילדי בית הספר כלפי החברה הערבית בארץ? {עמדה חיובית=עמדה חיובית כלפי החברה הערבית}

"הפרויקט יצר הזדמנות לחשיפה לערבים, תרבות ערבית ושפה ערבית שלא הייתה קיימת קודם?"

להערכתך באיזו מידה הפרויקט תורם לידע של הילדים על השפה הערבית והתרבות הערבית?

להערכתך, האם באופן כללי יש לפרויקט השפעה חיובית על ביה"ס (תלמידים, סגל...)?

האם את/ה מרוצה מתוצאות הפרויקט עד כה?

נשמח לקבל הערות נוספות לגבי הפרויקט