לתרומות

פעילויות/משאבים الأنشطة والمصادر التعليمية

חוברת פעילויות ע.מ.ל.

בחוברת זו ניתן להשתמש בפעילויות של פרויקט ע.מ.ל. בבתי הספר. כמו כן, ניתן לעשות בחוברת שימוש לא מסחרי מחוץ לפרויקט, למטרות אישיות בלבד.

חוברת משרד החינוך ללימוד ערבית מדוברת בבתי הספר היסודיים

בחוברת זו ניתן להשתמש אך ורק באישור משרד החינוך. חונכי ע.מ.ל. מאושרים לשימוש בחוברת זו בכיתות.

חוברת משרד החינוך ללימוד ערבית מדוברת -חוברת לתלמידי כיתה ה'

בחוברת זו ניתן להשתמש אך ורק באישור משרד החינוך. חונכי ע.מ.ל. מאושרים לשימוש בחוברת זו בכיתות.