לתרומות

פעילויות/משאבים الأنشطة والمصادر التعليمية

חוברת פעילויות ע.מ.ל.

בחוברת זו ניתן להשתמש בפעילויות של פרויקט ע.מ.ל. בבתי הספר. כמו כן, ניתן לעשות בחוברת שימוש לא מסחרי מחוץ לפרויקט, למטרות אישיות בלבד.

פרויקטים רבעוניים

התוכן של כל מפגש עם התלמידים נגזר מההישג הנדרש לסוף התקופה. הילדים שותפים בבחירת הפרויקט הספציפי ובתכנון מהלך העבודה.

חוברת משרד החינוך ללימוד ערבית מדוברת בבתי הספר היסודיים

בחוברת זו ניתן להשתמש אך ורק באישור משרד החינוך. חונכי ע.מ.ל. מאושרים לשימוש בחוברת זו בכיתות.