לתרומות

תורמים לעתיד של חיים משותפים المساهمون

ע.מ.ל. הנו פרויקט חינוכי שמופעל ע"י העמותה לקידום הערבית המדוברת ופר"ח (פרויקט חונכות). פעילות הפרויקט מתאפשרת בזכות תרומתם הנדיבה של קרנות, ארגונים ותורמים פרטיים.

התורמים ושותפים الجهات المانحة لدينا